หากต้องการถ่ายภาพแปลงโฉม, สัมผัสประสบการณ์แต่งชุดเกอิชา/แต่งหญิง/แต่งชาย/คอสเพลย์ที่โตเกียวชินจูกุ โปรดมอบให้เป็นหน้าที่ของเราjapanese

นโยบายความเป็นส่วนตัว

  • HOME »
  • นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

“เรย์” สตูดิโอถ่ายภาพแปลงโฉมแต่งชุดญี่ปุ่นร่วมสมัย (ต่อไปเรียกว่า “ทางบริษัทฯ”) ได้กำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ดังด้านล่างนี้ และสร้างระบบปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และผลักดันการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลโดยการสร้างจิตสำนึกและเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่พนักงานทุกคน

การควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ทางบริษัทฯ จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้มีความถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ เราจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย, การจัดเตรียมระบบควบคุม, การดำเนินมาตรการที่จำเป็น อาทิ การจัดอบรมให้ความรู้แก่พนังาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการเข้าถึงอย่างผิดกฎหมาย, การสูญหาย, การจัดทำข้อมูล, การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล และดำเนินมาตรการความปลอดภัยและควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเข้มงวด

วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ทางบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่รับฝากจากลูกค้าในการติดต่อหรือเสนอการทำงานหรือตอบคำถามจากบริษัทฯ โดยใช้อีเมล์หรือการส่งข้อมูล

ห้ามเปิดเผย/ส่งข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่รับฝากจากลูกค้า และจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สาม เว้นแต่ในกรณีที่ตรงกับข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

กรณีที่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า
กรณีที่ทางบริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ประกอบการรับจ้างงาน เพื่อให้บริการแด่ลูกค้าที่มีความประสงค์
กรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามกฎหมาย

มาตรการความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ทางบริษัทฯ ดำเนินมาตรการอย่างเต็มที่ด้านการรักษาความปลอดภัย เพื่อปกป้องความถูกต้องและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

การสอบถามของเจ้าของข้อมูล

กรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์ในการสอบถาม, แก้ไข, ลบ ฯลฯ ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองนั้น หลังจากที่ตรวจสอบความเป็นเจ้าตัวแล้ว จึงจะให้ความร่วมมือได้

การปฏิบัติและแก้ไขกฎหมาย, มาตรฐาน

ทางบริษัทฯ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายของญี่ปุ่นและมาตรฐานอื่นๆ ที่มีผลบังคับใช้เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในครอบครองอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งทำการทบทวนและแก้ไขเนื้อหาของนโยบายนี้ให้มีความเหมาะสม

PAGETOP
Copyright(C)อาร์ส สตูดิโอถ่ายภาพแปลงโฉม อาร์สซาลอนบริการแต่งหญิง สตูดิโอถ่ายภาพแปลงโฉม All Rights Reserved